Văn phòng Âu Cơ Hà Nội
52 Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel.: 02437379219 / 02438681222
Email: aucocenterhn@gmail.com
Giám đốc: Trần Phương Mai